SEARCH

Khamis, 9 April 2015

Bahasa Thai Siri 1

Jika anda ingin belajar Bahasa Thai yang mudah , berikut adalah perkataan dan ungkapan yang sering digunakan oleh perlancong. Siri 1


Restoran
Bahasa Melayu
Bahasa Thai/Siam
Biasa Didengar dan Ucap
Market
Talat
Rumah
Ban
Restoran
Restoran
kedai
Rarn
Ran
Jalan
Thanon
ta non
Muslim/islam
Muslim/islam
halal
halal
halan
bersih
saat
sa at
kotor
sokobrot
pantai
haat
tepi pantai
rim haat
kerusi
kau e
kau “e”
meja
tok
pondok
sum pai
lap meja
cet tok
kain tuala
pa kon nu
tisu
tisu
basuh
larng
laang
tandas
suamt
suam

Bahasa Melayu
Bahasa Thai/Siam
Biasa Didengar dan Ucap
Order
menu
rai cheu are-han
rai cheu “a” han
Tolong bawakan saya menu
Oao rai cheu “a” han hai pom
Ini Berapa ?
Ni thau rai?
Itu Berapa ?
Nan thau rai?
Berapa Harga ?
Thau Rai ?
Berapa kesemuanya ?
Thung mod thau rai ?
Mahal
Pheng
Murah
Thook
 Tuuk ( bunyi u yang panjang)
Banyak
Mak Mak
Sikit
Nid Noi
Wang
ngen
cepat sikit
rip noi
kira harga
kid ngern
kid ngen
halal
halal
halan
cukup
im laew / por laew
im liau/liau
habis
sed laew
sed liau / mot liau
minta
khor
KLIK SIRI 2
KLIK SIRI 3
KLIK SIRI 4
KLIK SIRI 5
KLIK SIRI 6