SEARCH

Sabtu, 29 Jun 2013

PELANCONGAN SEMPANDAN MALAYSIA THAILAND

PELANCONGAN SEMPADAN: POTENSI DAN CABARAN
CROSS-BORDER TOURISM: POTENTIAL AND CHALLENGES
JOHAN AFENDI IBRAHIM, MOHAMAD ZAKI AHMAD
ABSTRAK

Semenjak tahun 1980an, industri pelancongan di Malaysia memperlihatkan perkembangan yang
memberangsangkan. Kerajaan memberikan perhatian yang serius kepada sektor ini disebabkan
kemampuannya dalam menyumbangkan pendapatan kepada negara disamping meningkatkan taraf
sosioekonomi rakyat. Penggubalan beberapa dasar yang mesra pelancongan, kestabilan politik dan
ekonomi, kekuatan sumberjaya pelancongan sedia ada, pembukaan destinasi-destinasi baru serta promosi
yang agresif menyumbang kepada peningkatan kedatangan pelancong ke negara ini. Bagi memastikan
industri pelancongan terus berkembang, Malaysia mempromosikan pelbagai konsep pelancongan seperti
ekopelancongan, agro pelancongan, pelancongan bandar, pelancongan budaya dan sejarah, pelancongan
kesihatan, homestay dan sebagainya. Salah satu konsep pelancongan yang dipromosikan adalah melancong
ke beberapa destinasi yang terletak di sempadan negara. Sebanyak 9 buah lokasi yang menjadi tumpuan
pelancong di sepanjang sempadan Malaysia – Thailand. Aktiviti yang popular di destinasi ini adalah
membeli-belah yang majoritinya dikunjungi oleh pelancong domestik. Salah satu tujuan kerajaan
membangunkan kawasan-kawasan sempadan adalah memberikan peluang pekerjaan dan pendapatan
kepada penduduk yang tinggal berhampiran sempadan disamping membuka kawasan-kawasan baru untuk
tujuan pembangunan. Apabila disebut tentang pelancongan sempadan, beberapa isu seringkali dikaitkan
dengan kawasan ini iaitu corak pergerakan pelancong, dasar pemberian visa, urusan di Kompleks Kastam
dan Kuarantin, tarikan dan imej produk yang ditawarkan, corak pembangunan destinasi, status bebas cukai,
pihak yang memperolehi manfaat hasil daripada pembangunan kawasan sempadan, keselamatan negara,
aktiviti penyeludupan dan sebagainya. Kertas kerja ini akan membincangkan mengenai pelancongan
sempadan berdasarkan konsep dan pengertian, dasar-dasar kerajaan Malaysia terhadap pembangunan di
kawasan sempadan, keadaan semasa aktiviti pelancongan di beberapa pintu masuk utama sempadan
Malaysia dan Thailand, potensi-potensi yang boleh diceburi dan dibangunkan pada masa depan oleh keduadua pihak disamping isu-isu yang menjadi halangan dalam pembangunan pelancongan di kawasan ini.
Read More Here


0 comments: